UD-CK
Công ty TNHH Quốc Hùng

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Số điện thoại 02603.866 959