UD-CK
Công ty TNHH MTV Cà Phê Nguyên Huy Hùng

Chương trình liên kết: Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập. 

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 472 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: +84 603.822.161     
- Fax: +84 603.827.737
- Tax code: 6101 120 424
- Email: coffee@huyhung.com.vn    
- Website: www.huyhung.com.vn