UD-CK

Võ Thị Hương Diễm

CSV: Võ Thị Hương Diễm

Chức vụ hiện tại: Giáo viên

Khóa: 9

Đơn vị công tác: Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Email:

Thông tin khác:

Hướng dẫn viên du lịch

Công ty TNHH Jack Tran Tours

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Công ty Cổ phần AMORIS

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ