UD-CK

Trần Thị Thanh Kiều

CSV: Trần Thị Thanh Kiều

Chức vụ hiện tại: Hướng dẫn viên du lịch

Khóa: 7

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Jack Tran Tours

Email:

Thông tin khác:

Giáo viên

Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Công ty Cổ phần AMORIS

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ