UD-CK

Nguyễn Hữu Trung

CSV: Nguyễn Hữu Trung

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Khóa: 6

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần AMORIS

Email:

Thông tin khác:

Giáo viên

Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn viên du lịch

Công ty TNHH Jack Tran Tours

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ