UD-CK

Nguyễn Thị Vân Anh

CSV: Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ hiện tại: Nhân viên Giám sát

Khóa: 6

Đơn vị công tác: Phòng Thanh tra giám sát - Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel

Email:

Thông tin khác:

Giáo viên

Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn viên du lịch

Công ty TNHH Jack Tran Tours

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Công ty Cổ phần AMORIS

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ