UD-CK

Lương Đặng Hải Dương

CSV: Lương Đặng Hải Dương

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Quản lý tín dụng

Khóa: 7

Đơn vị công tác: Ngân hàng Đông Á - CN Kon Tum

Email:

Thông tin khác:

Giáo viên

Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn viên du lịch

Công ty TNHH Jack Tran Tours

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Công ty Cổ phần AMORIS

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ