UD-CK

Nguyễn Thị Minh Chi

CSV: Nguyễn Thị Minh Chi

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Khóa: K1

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Email: ntmchi@kontum.udn.vn

Thông tin khác:

Giảng viên - Khoa Kinh tế

Giáo viên

Trường THPT Quang Trung - TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn viên du lịch

Công ty TNHH Jack Tran Tours

Chuyên viên phòng Tuyển dụng

Công ty Cổ phần AMORIS

Quản lý siêu thị

Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chi nhánh Kon Tum

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu

Chuyên viên

Văn phòng công chứng Xuân Thuỷ