UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Thanh
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 28-11-1986
Nơi sinh Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Chuyên ngành đại học Chăn nuôi
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Chăn nuôi
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0961 369001
Email nguyenthithanh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Công tác tại Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum