UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Lê Thị Tuyết Hạnh
Phòng/Ban Tổ Thư viện
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-12-1996
Nơi sinh Hoài Nhơn- Bình Định
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 01644250922
Email ltthanh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Công tác tại Tổ thư viện, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum