UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Cập nhật thông tin

Lý lịch khoa học

Họ và tên ThS.Nguyễn Thị Thanh Hiền
Phòng/Ban Khoa Sư phạm & Dự bị đại học
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 14-05-1987
Nơi sinh Hà Mòn - Đắk Hà - Kon Tum
Chuyên ngành đại học Triết học
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Triết học; Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 1673206886
Email ntthien@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Quá trình giảng dạy và công tác: Từ tháng 2 năm 2012 đến nay: giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Các bài báo, báo cáo khoa học:

- Trong nước: 

[1] Bài báo: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh HiềnNguyễn Thị Ngân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 02 (111)/2017. Trang: 157 - 161. Năm 2017. (Feb 21 2017 10:04AM)

Các học phần và môn giảng dạy

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Khoa học chính trị
 2012  Sinh viên  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2] Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin p1
Ngành: Triết học
 2011  Sinh viên tất cả các ngành  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum