UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Bùi Thị Thu Vĩ
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Bộ môn Kỹ thuật
Giới tính Nữ
Ngày sinh 15-11-1984
Nơi sinh Gia Lai
Chuyên ngành đại học Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0982 676 486
Email buithithuvi@gmail.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

- Quá trình giảng dạy và công tác:

     + Từ 2009-2010 tập sự và trợ giảng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
     + Từ 01/08/2010 cho đến nay giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Các công trình khoa học:

[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và đánh giá hệ thống bài tập môn học "Quản trị dự án" ứng dụng giảng dạy tại Phân hiệu Kon Tum. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thu Vĩ. Mã số: KT 01. Năm: 2012. (Sep 12 2014 1:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn "Quản trị dự án". Chủ nhiệm: Bùi Thị Thu Vĩ. Mã số: KT 01. Năm: 2011. (Sep 12 2014 1:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn "Kinh tế xây dựng". Chủ nhiệm: Bùi Thị Thu Vĩ. Thành viên: . Mã số: KT 01. Năm: 2010. (Sep 12 2014 1:05PM)

 

- Các học phân và môn giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Kinh tế đầu tư, Quản trị dự án, Kinh tế xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009  Sinh viên ngành kinh tế và kỹ thuật  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum