UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Trương Thị Kiều Vân
Phòng/Ban Khoa Sư phạm & Dự bị đại học
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 19-12-1983
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Ngôn ngữ Anh
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 91 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Di động 0914 364 034
Email ttkvan@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

- Quá trình giảng dạy và công tác: Từ tháng 05/2008 giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- Các học phần và môn giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2007  Sinh viên hệ đại học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2] Tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2007  Sinh viên hệ đại học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum