UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Trần Thị Thanh Sang
Phòng/Ban Khoa Sư phạm & Dự bị đại học
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 07-07-1987
Nơi sinh Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Tiếng Anh
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh cơ bản, TOEIC
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0985 008 842
Email tttsang@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

- Quá trình giảng dạy và công tác:

     + Từ 10/2009 đến 12/2012 giảng dạy tại trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, trong thời gian này còn tham gia giảng dạy tại Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin Học Đông Á, Trung Tâm Ngoại Ngữ trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng.

     + Từ 3/2012 giảng dạy tại trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 

- Các công trình khoa học:

[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp thúc đẩy động lực học tiếng Anh của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trần Thị Thanh Sang. Thành viên: Trần Thị Kim Dung. Mã số: 12345. Năm: 2014. (Sep 9 2014 6:41AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Anh theo hướng cá thể hóa. Chủ nhiệm: CN Trần Thị Kim Dung.Thành viên: Trần Thị Thanh SangĐỗ Anh Tuấn. Mã số: 12345. Năm: 2013. (Sep 9 2014 6:39AM)

- Các bài báo, báo cáo khoa học:

[1] Bài báo: Phát triển kỳ thực tập nhận thức và kiến tập cho sinh viên Phân hiệuTác giả: Trần Thị Thanh Sang & Đỗ Anh TuấnTập san trường. Số: 12345. Trang: 10-15. Năm 2014. (Sep 9 2014 6:44AM)

- Các học phần và môn giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Ngoại ngữ
 2013  Sinh viên cao đẳng và đại học  Phân hiệu Kon Tum
[2] Tiếng Anh cơ bản
Ngành: Ngoại ngữ
 2012  Sinh viên cao đẳng, đại học  Phân hiệu Kon Tum