UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Đào Thị Ly Sa
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 06-02-1989
Nơi sinh Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Quản Trị kinh doanh
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Quản trị, Kinh tế nông nghiệp
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0905 991 811
Email dtlsa@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

- Quá trình giảng dạy và công tác

     + 2011-2012: dạy kinh tế ngành tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

     + 2012-2014: học Thạc sỹ ngành Kinh tế nông nghiệp tại trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật quốc gia Pingtung

     + 08/2014 đến nay: tiếp tục giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Các học phần và môn học giảng dạy:

Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Kinh tế ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 3  Sinh viên ngành quản trị kinh doanh và kinh tế phát triển  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2] Quản trị trang trại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2  sinh viên ngành quản trị kinh doanh và thương mại  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3] Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2  Sinh viên kinh tế  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum