UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Đặng Thị Ly
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 05-07-1990
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Kế toán
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0973 455 053
Email dtly@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum