UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Trương Thị Tú Trinh
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 31-01-1987
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ sinh học
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ sinh học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 786 - Phạm Văn Đồng - Kon Tum
Di động 01213 390 016/ 0972 253 843
Email ttttrinh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Giảng viên: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp