UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Phi Điệp
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 20-11-1991
Nơi sinh Đại Lộc - Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Tài chính - Ngân hàng
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 794 Hùng Vương, Ngọc Hồi, Kon Tum
Di động 0905 583 499
Email npdiep@kontum.udn.vn
Nhiệm vụ NA
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Thông tin khác:

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum