UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Phòng/Ban Khoa Kinh tế
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 24-01-1986
Nơi sinh Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Quản Lý Công Nghiệp
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0902 300 194
Email nntvy@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Giảng viên: Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum