UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Hoàng Long
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 26-07-1986
Nơi sinh Kon Tum
Chuyên ngành đại học
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng Cù Chính Lan, TP Kon Tum
Di động
Email nhlong@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum