UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Loan
Phòng/Ban Phòng Hành chính – Tổng hợp
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-10-1992
Nơi sinh Sa Thầy - Kon Tum
Chuyên ngành đại học Kiến Trúc Công Trình
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0982 580 123
Email nttloan@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.