UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Bùi Thị Khánh Ly
Phòng/Ban Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Giới tính Nữ
Ngày sinh 02-01-1985
Nơi sinh Bình Định
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng 107 (số cũ) Huỳnh Đăng Thơ, P.Quang Trung, TP. Kon Tum
Di động 0905 450 248
Email btkly@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum