UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Lê Thị Thu Mai
Phòng/Ban Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chức vụ Thủ Quỹ
Giới tính Nữ
Ngày sinh 26-04-1986
Nơi sinh Thị Trấn Sông vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
Chuyên ngành đại học Kế toán
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0935 111 126
Email lttmai@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng kế hoạch - Tài chính, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum