UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Lê Thị Thu Trang
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Bộ môn CNSH
Giới tính Nữ
Ngày sinh 20-06-1985
Nơi sinh Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Công nghệ Thực phẩm
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0903 207 763
Email ltttrang@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Giảng viên: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp