UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Phan Thị Tuyết Trinh
Phòng/Ban Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 10-01-1988
Nơi sinh Vĩnh Hảo - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Chuyên ngành đại học Công nghệ sinh học
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ sinh học
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0979 047 597
Email tuyettrinh280988@gmail.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Giảng viên: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp