UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Bùi Thị Hạnh
Phòng/Ban Phòng Công tác HSSV
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nữ
Ngày sinh 18-03-1992
Nơi sinh Hà Tĩnh
Chuyên ngành đại học Luật
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Luật
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0982 136 240
Email bthanh@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum