UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Dương Thế Bảo
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 08-02-1992
Nơi sinh Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Kinh doanh thương mại
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Kinh doanh thương mại
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0944 962 269
Email dtbao@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Đang làm việc tại tổ tuyển sinh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum