UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên Văn Quý Sở
Phòng/Ban Phòng Đào tạo
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nam
Ngày sinh 02-06-1994
Nơi sinh Quảng Nam
Chuyên ngành đại học Quản trị kinh doanh
Học hàm NA
Học vị NA
Lĩnh vực giảng dạy Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 01698 280 492
Email vqso@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Làm việc tại tổ Tuyển sinh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum