UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên KS.Nguyễn Thành Ba
Phòng/Ban Tổ CNTT và Truyền thông
Chức vụ Tổ trưởng
Giới tính Nam
Ngày sinh 01-01-1984
Nơi sinh Đà Nẵng
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị Kỹ sư. Năm: 2008.
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0941 309 966
Email ntba@kontum.udn.vn; thanhba84@gmail.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem