UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Võ Thị Thanh Thảo
Phòng/Ban Phòng Công tác HSSV
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Giới tính Nữ
Ngày sinh 31-01-1978
Nơi sinh Liên Hương- Tuy Phong - Bình Thuận
Chuyên ngành đại học Trung văn
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Trung văn
Ngoại ngữ Tiếng Trung, Tiếng Anh
Địa chỉ Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0935016237
Email vttthao@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

 

- Tháng 10/2000 đến tháng 2/2008: chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư tỉnh Kon Tum (nay là Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư tỉnh Kon Tum).

- Tháng 2/2008 đến tháng 12/2009: Làm công tác Quản lý Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum.

- Tháng 1/2010 đến Tháng 7/2015: Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Tháng 8/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.