UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên ThS.Lê Thị Bảo Yến
Phòng/Ban Tổ CNTT và Truyền thông
Chức vụ Tổ trưởng
Giới tính Nữ
Ngày sinh 05-12-1986
Nơi sinh TP. Kon Tum
Chuyên ngành đại học Công nghệ thông tin
Học hàm NA
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ Tổ CNTT & TT
Địa chỉ nhà riêng Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum
Di động 0905 989 634
Email ltbyen@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học Nhấp để xem

Về công tác tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum từ tháng 9/2009 đến nay