UD-CK

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Họ và tên PGS.TS.Võ Thị Thúy Anh
Phòng/Ban
Chức vụ Giảng viên chính
Giới tính Nữ
Ngày sinh 02-07-1974
Nơi sinh Triệu Phong - Quảng Trị
Chuyên ngành đại học Kinh tế
Học hàm Phó giáo sư
Học vị Tiến sĩ
Lĩnh vực giảng dạy Tài chính - Ngân hàng
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ nhà riêng
Di động 0983449335
Email vothuyanh@yahoo.com
Lý lịch khoa học Nhấp để xem
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy   Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Tài chính Ngân hàng   Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp:  1996
2. Ngoại ngữ:  Anh, pháp
3. Sau đại học:
Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế   Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học tổng hợp Quebec tại Montreal (UQAM)
Tên luận án: 
 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  Thạc sĩ tại Đại học UQAM, Canada (2003)
Tiến sỹ, Đại học UQAM Canada (2007)
2002-2003, 2004-2006: Trợ giảng các môn học Tài chính vi mô, Kinh tế lượng tài chính, chương trình thạc sỹ kinh tế - Đại học UQAM, Canada
2005-2006: Giáo viên thỉnh giảng môn Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng, chương trình thạc sỹ Tài chính ứng dụng – Đại học UQAM, Canada
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1996-2008), Trưởng bộ môn Tài chính, khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2008 đến nay).
8/2014-6/2015: Fulbright Visiting Scholar at Department of Finance, Ross School of Business, The University of Michigan - USA
 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.  Các công trình khoa học đã và đang tham gia
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết tại HOSE. 
Chủ nhiệm: TS Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Phạm Văn Sơn, ThS Sử Duy Bin. Mã số: Đ2011-04-01. Năm: 2012.
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. 
Chủ nhiệm: TS Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Phạm Văn Sơn; ThS Sử Duy Bin. Mã số: Đ2011-04-01. Năm: 2012.
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020. 
Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Mã số: TPDN2009. Năm: 2011.
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá khả năng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng đến 2020. 
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Võ Thị Thúy Anh. Mã số: T2009-04-22. Năm: 2010.
[5] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, khảo sát tại Đà Nẵng. 
Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: ThS Lê Phương Dung, ThS Phan Đặng My Phương, ThS Võ Hoàng Diễm Trinh. Mã số: B2009-ĐN04-36. Năm: 2010.
[6] Đề tài cấp Thành phố: Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến cấu trúc nền kinh tế thành phố Đà Nẵng. 
Chủ nhiệm: GS Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: TPDN2007. Năm: 2008.
   
2. Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Impact of Board Gender Diversity on Firm Value: International Evidence. Tác giả: Vo Thi Thuy Anh and Bui Phan Nha KhanhJournal of Economics and Development. Số: Vol. 19, No. 1. Trang: 65-76. Năm 2017.
[2] Bài báo: Early Warning Systems of Currency Crises: An Empirical Investigation in VietnamTác giả: Vo Thi Thuy Anh, Tran Nguyen Tram Anh & Ha Xuan ThuyJournal of Economic Development. Số: 24(4). Trang: 97-116. Năm 2016.
[3] Bài báo: Nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Trần Khánh Ly, Lê Thị Nguyệt Ánh, Trần Thị DungTạp chí kinh tế và phát triển. Số: 207. Trang: 19-27. Năm 2014.
[4] Bài báo: Đánh giá khả năng dự báo của mạng nô-ron nhân tạo đối với chỉ số VN-Index. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Minh TuấnTạp chí ngân hàng. Số: 0712014. Năm 2014.
[5] Bài báo: Kiểm định ngang giá sức mua: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thế Anh TuấnTạp chí khoa học kinh tế. Số: 05. Trang: 102-111. Năm 2014.
[6] Bài báo: Studying the Impact of Macro Factors on the Rate of Return of the Shares Listed on HSX. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh HảiJournal of Economic Development. Số: 23. Trang: p.16-28. Năm 2013.
[7] Bài báo: Vận dụng mô hình nhân tố trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên HSX. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh HảiTạp chí khoa học kinh tế. Số: 02. Trang: 60-69. Năm 2013.
[8] Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49). Trang: 115-124. Năm 2012.
[9] Bài báo: Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Tác giả: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Phạm Văn SơnTạp chí Phát triển kinh tế. Số: số 263. Trang: 1-10. Năm 2012.
[10] Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Đặng Hữu MẫnTạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 3 (106). Trang: 70-75. Năm 2011.
[11] Bài báo: Phương pháp đánh giá tác động của các cú hích kinh tế đến cá nhân, tổ chức. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí khoa học và công nghệ. Số: 3(44). Trang: 150-156. Năm 2011.
[12] Bài báo: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí Ngân hàng. Số: 16. Trang: 52-56. Năm 2011.
[13] Bài báo: Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Anh TuấnTạp chí Ngân hàng. Số: 8. Trang: 50-56. Năm 2011.
[14] Bài báo: Mô hình ngưỡng và lý thuyết ngang giá sức mua. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(46). Trang: 126-136. Năm 2011.
[15] Bài báo: Nhận diện các vấn đề của thành phố Đà Nẵng qua phân tích kết quả PCI. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 5(108). Trang: 65-70. Năm 2011.
[16] Bài báo: Hoàn thiện môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí công nghệ ngân hàng. Số: 67. Trang: 18-25. Năm 2011.
[17] Bài báo: Thành công của PCI Đà Nẵng và kinh nghiệm cho các chính quyền địa phương. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Bùi Ngọc Như NguyệtTạp chí Tài chính. Số: 9 (563). Trang: 40-43. Năm 2011.
[18] Bài báo: Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VNIndex bằng mô hình giá trị chịu rủi ro. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Anh TùngEconomic Development. Số: 201. Trang: 23-32. Năm 2011.
[19] Bài báo: Nhận dạng rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh  và ThS Bùi Thị Lệ Tạp chí Ngân hàng. Số: 5. Trang: 46-52. Năm 2011.
[20] Bài báo: Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt NamTác giả: TS Võ Thị Thúy Anh  và ThS Bùi Thị LệTạp chí Công nghệ Ngân hàng. Năm 2011.
[21] Bài báo: Thực tiễn tốt của PCI Đà Nẵng và bài học chính sách nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Bùi Như NguyệtTạp chí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 16+17. Trang: 57-63. Năm 2011.
[22] Bài báo: Giải phóng mặt bằng và sự chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, CN Thái Thị Hồng Ân, ThS Đinh Thị Hoa MỹTạp chí sinh hoạt lý luận. Số: 2(99). Năm 2010.
[23] Bài báo: Tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất 4% đến hoạt động của doanh nghiệp – Trường hợp của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh – ThS Nguyễn Việt QuốcHội thảo khoa học Phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát Việt Nam sau suy giảm kinh tế - Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Số: 01. Trang: 110-125. Năm 2010.
[24] Bài báo: Các vấn đề của gói kích cầu thứ nhất – Bài học kinh nghiệm về gói kích cầu cho Việt Nam. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40(2). Trang: 42-51. Năm 2010.
[25] Bài báo: Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của NHCSXH Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Phan Đặng My Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40(2). Năm 2010.
[26] Bài báo: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Quốc Khánh, ThS Nguyễn Việt QuốcTạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 1+2/2010. Năm 2010.
[27] Bài báo: PCI Đà Nẵng 2009- Cải thiện nhiều hơn giảm điểm. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh - ThS Bùi Ngọc Như NguyệtTạp chí phát triển kinh tế xã hội – Đà Nẵng. Số: 3+4/2010. Năm 2010.
[28] Bài báo: Ứng dụng mô hình Probit, Logit, Tobit để đánh giá tác động của chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí Ngân hàng. Số: 23. Trang: 24-31. Năm 2010.
[29] Bài báo: Định hướng phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2020. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí phát triển kinh tế xã hội – Đà Nẵng. Số: 5+6/2010. Năm 2010.
[30] Bài báo: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và VnIndex. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Anh TùngTạp chí Công nghệ ngân hàng. Số: 12/2010. Năm 2010.
[31] Bài báo: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Đặng Hữu MẫnTạp chí Ngân hàng. Số: 24. Trang: 43-48. Năm 2010.
[32] Bài báo: Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: TS Võ Thị Thúy AnhTạp chí khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 31. Trang: 110-117. Năm 2009.
[33] Bài báo: Hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất 4% đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Quốc Khánh.Tạp chí tài chính. Số: 8/2009. Năm 2009.
[34] Bài báo: Định hướng phát triển dịch vụ chứng khoán tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, TS Nguyễn Hòa NhânTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 33. Năm 2009.
 QUỐC TẾ:
[1] Article: Target corporate governance, acquirers' location choices, and partial acquisitionsAuthors: Man Dang, Darren Henry, XiangkangYin, Thuy AnhVoPacific-Basin Finance Journal. No: forthcoming. Pages: forthcoming. Year 2017.
[2] Article: Corporate Governance and Financial Crises. Authors: Võ Thị Thúy AnhPresentation at Miller College of Business, Ball State University (3/2014), at Ross School of Business, the University of Michigan, Accepted to present at Asian Finance Association Conference 2015 in China. No: 2015. Pages: 1-50. Year 2015.
[3] Article: Data Driven Rate Optimal Tests for Serial Correlation. Authors: Võ Thị Thúy Anh, Alain GuayCanadian Economics Association Conference 2005. No: 2005. Pages: 01-35. Year 2005.
   
 V. QUÁ TRÌNH KHÁC
1. Sách và giáo trình
[1] Đầu tư tài chính. Chủ biên: Võ Thị Thuý Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB:Nhà xuất bản tài chính. Năm 2012.(May 23 2013 9:49AM)
[2] Thanh toán quốc tế. Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, TS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2011.(Jan 7 2011 11:49PM)
[3] Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2009.(Jan 7 2011 11:47PM)
   
2. Khen thưởng
[1]  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
[2]  Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2012.
[3]  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 2012.
[4]  Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013. Năm: 2013.