UD-CK
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/ĐHĐN-ĐTN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng về “Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019”, Ban thường vụ Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum xây dựng kế hoạch “Tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019” với những nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


- Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai các nội dung năm 2019 của Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022.

 
- Tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn.


- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.


II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI:


1. Đối tượng dự thi: Cán bộ Đoàn các chi Đoàn, Liên chi Đoàn trực thuộc.


2. Thời gian, hình thức thi: 


- Vòng 1: Vòng loại thi trực tuyến trên website: https://olympicenglish.vn/canbotre và ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Thời gian: 10h00 ngày 16/06/2019 và kết thúc vào lúc 23h59 ngày 28/07/2019 (6 tuần).
Cách dự thi:
- Thí sinh chủ động truy cập vào website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ http://olympicenglish.vn/canbotre (trên máy tính) hoặc ứng dụng My AI English (trên điện thoại thông minh) để đăng kí tài khoản và trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút.
- Hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh có kết quả thi tốt nhất. Hết vòng 1, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn 80 thí sinh vào vòng 2, bao gồm: 67 thí sinh có kết quả thi tốt nhất của 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; và 13 thí sinh khác có kết quả thi tốt nhất trong toàn bộ các thí sinh dự thi. Kết quả được thông báo cuối tháng 7.


- Vòng 2: Vòng bán kết thi thuyết trình qua video clip.
Thời gian: 01 - 30/08/2019
Cách dự thi: 80 thí sinh được lựa chọn vào vòng 2 sẽ chuẩn bị một clip thuyết trình không quá 05 phút gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo các chủ đề nhất định. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn ra 15 thí sinh vào vòng chung kết. Kết quả được thông báo đầu tháng 9.


- Vòng 3: Vòng chung kết toàn quốc
Thời gian: 01 ngày đầu tháng 10/2019.

Cách dự thi: 15 thí sinh sẽ trải qua các phần thi trả lời câu hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh và thi hùng biện. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn ra các thí sinh có kết quả tốt nhất được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.


III. NỘI DUNG


- Kiến thức cơ bản về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh.


- Kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Di chúc của Bác và tư tưởng Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh.


- Kiến thức cơ bản về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc gia thành viên ASEAN; các kiến thức chung về tình hình quốc tế, khu vực, hội nhập quốc tế; các thể chế quốc tế mà Việt Nam tham gia làm thành viên bằng tiếng Anh.


- Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác bằng tiếng Anh.


- Một số câu hỏi cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, các câu giao tiếp tiếng Anh.


IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


1. Vòng 1 – Giải thưởng theo tuần


- 01 giải nhất: 1.000.000đ/tuần X 06 tuần.


- 01 giải nhì: 500.000đ/tuần X 06 tuần.


2. Vòng chung kết


- 01 giải nhất: 10.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, 01 suất học bổng tiếng Anh và 01 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2020.


- 01 giải nhì: 5.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, 01 suất học bổng tiếng Anh và 01 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2020.


- 01 giải ba: 3.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, 01 suất học bổng tiếng Anh và xen xét lựa chọn tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn giai đoạn 2019-2020.


- 12 giải khuyến khích: 1.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn và các suất học bổng tiếng Anh.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Đoàn Thanh niên Phân hiệu


- Xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi. Đôn đốc các đoàn trực thuộc triển khai cuộc thi đúng yêu cầu và thời gian, đảm bảo chất lượng.


- Đưa tin tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các công cụ truyền thông của Đoàn trường.


2. Các Liên chi Đoàn, Chi đoàn


Các Liên chi đoàn căn cứ nội dung kế hoạch này chủ động triển khai cuộc thi đến các Chi đoàn trực thuộc, lập danh sách cán bộ các chi đoàn tham gia cuộc thi (theo mẫu đính kèm) gửi về cho văn phòng Đoàn trường trước ngày 10/6/2019.