UD-CK

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup tại Việt Nam triển khai “Chương trình trải nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử quốc tế tại ĐHĐN” trong thời hạn: Từ ngày 25/05/2019 - 25/6/2019 (miễn phí) cụ thể như sau:

 

 

 

1. CSDL điện tử - Nhà xuất bản Đại học Oxford, Vương quốc Anh gồm:

1.1 CSDL tạp chí điện tử Oxford Academic Journal, Vương quốc Anh

URL:  https://academic.oup.com/journals

Cung cấp hơn 300 đầu tạp chí điện tử các lĩnh vực, chủ đề về: Kinh tế, Khoa học xã hội, Chính trị; Quan hệ quốc tế, Sinh học; Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ học; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Toán, Vật lý…

Hướng dẫn sử dụng:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/online/OxfordAcademicUserGuide.pdf

 

1.2 CSDL sách điện tử Oxford Scholarship Online

URL: https://www.oxfordscholarship.com

Cung cấp hơn 20.000 đầu sách điện tử các lĩnh vực, chủ đề về: Kinh tế, Khoa học xã hội, Chính trị; Quan hệ quốc tế, Sinh học; Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ học; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Toán, Vật lý…

Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=ImC35igVWuU

 

2. CSDL Tạp chí Cambridge Journals - Nhà xuất bản Cambridge University Press

URL: https://www.cambridge.org/core/

Cung cấp hơn 350 đầu tạp chí điện tử các lĩnh vực, chủ đề về: Nhân chủng học; Khảo cổ học; Nghiên cứu Khu vực; Nghệ thuật; Hóa học; Nghệ thuật cổ điển; Khoa học máy tính; Kịch và Sân khấu; Khoa học Trái đất và Môi trường; Kinh tế học; Giáo dục; Kỹ thuật; Tiếng Anh – cho giáo viên; Phim, Truyền thông, Truyền thông đại chúng; Khoa học đại cương; Địa lý; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Pháp luật; Khoa học đời sống; Văn chương; Sự quản lý; Khoa học vật liệu; Toán học; Dược phẩm; Âm nhạc; Dinh dưỡng; Triết học; Vật lý và Thiên văn học; Chính trị và quan hệ quốc tế; Tâm thần học; Tâm lý học; Tôn giáo; Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội; Xã hội học; Thống kê và Xác suất…

Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=A_upW2fb5hc

 

3. CSDL điện tử Info Science - Nhà xuất bản IGI Global

URL:  www.igi-global.com/gateway

Cung cấp hơn 400 đầu tạp chí và 3000 sách điện tử các lĩnh vực, chủ đề về: Kinh doanh và Quản lý; Khoa học Máy tính; Công nghệ Thông tin; Giáo dục; Kỹ thuật; Môi trường và Nông nghiệp với Chính phủ và Thư viện Luật và Thông tin Khoa học Truyền thông; Y học và Y tế Bảo mật; Pháp y; Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Hướng dẫn sử dụng: https://www.igi-global.com/gateway/user-guide/

 

Điều khoản sử dụng thử (miễn phí):

1 - Người dùng tin không cần nhập mật khẩu - Chỉ nhấn vào địa chỉ URL của CSDL điện tử cần truy cập thông qua các máy tính truy cập Internet thuộc các địa chỉ IP tĩnh do các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN đã đăng ký (Vui lòng liên hệ đơn vị quản trị mạng hoặc thư viện của Nhà trường) để có địa chỉ IP truy cập CSDL nêu trên.

2 - Độc giả không bị hạn chế số lượng tài liệu đọc trực tuyến nhưng giới hạn download các tài liệu theo tỷ lệ 10% lượng nội dung mỗi bài báo hoặc cuốn sách.

 

Lưu ý: Khi hệ thống phát hiện có hiện tượng download bất thường từ các phần mềm download tự động, các nhà xuất bản sẽ lập tức dừng chương trình dùng thử của toàn trường.

 

Các yêu cầu hỗ trợ truy cập vui lòng liên hệ:  Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN (Ms. Lê Thị Thanh Nhàn, Email: lttnhan@ac.udn.vn).

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN