UD-CK
Tuyển sinh cao học năm 2018

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh cao học 2018 với các thông tin sau:

TT Ngành đào tạo Môn thi
1  Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  1. Ngoại ngữ
 2. Cơ học kết cấu
 3. Kết cấu công trình
2  Kỹ thuật điện  1. Ngoại ngữ
 2. Mạch điện
 3. Cơ sở kỹ thuật điện
3  Khoa học máy tính   1. Ngoại ngữ
 2. Toán rời rạc
 3. Kỹ thuật lập trình
4  Quản lý kinh tế  1. Ngoại ngữ
 2. Quản trị học
 3. Quản lý nhà nước về kinh tế
5  Quản trị kinh doanh  1. Ngoại ngữ
 2. Quản trị học
 3. Khởi sự kinh doanh
6  Kế toán   1. Ngoại ngữ
 2. Quản trị học
 3. Kế toán tài chính
7  Tài chính – Ngân hàng   1. Ngoại ngữ
 2. Quản trị học
 3. Tài chính tiền tệ
8  Quản lý giáo dục  1. Ngoại ngữ
 2. Đại cương quản lý giáo dục
 3. Giáo dục học
9  Giáo dục học  1. Ngoại ngữ
 2. Tâm lý học đại cương
 3. Giáo dục học đại cương
10  Phương pháp Toán sơ cấp   1. Ngoại ngữ
 2. Đại số
 3. Giải tích
11  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý  1. Ngoại ngữ
 2. Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý ở phổ thông
 3. Vật lý đại cương
12  Văn học Việt Nam  1. Ngoại ngữ
 2. Lý luận văn học
 3. Lịch sử văn học Việt Nam
13  Phát triển nông thôn  1. Ngoại ngữ
 2. Phương pháp nghiên cứu nông thôn
 3. Hệ thống nông nghiệp
14  Khoa học cây trồng  1. Ngoại ngữ
 2. Toán thống kê sinh học
 3. Sinh lý cây trồng
15  Luật kinh tế  1. Ngoại ngữ
 2. Lý luận Nhà nước và pháp luật
 3. Luật Thương mại
16  Quản lý tài nguyên và môi trường  1. Ngoại ngữ
 2. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
 3. Cơ sở khoa học môi trường
17  Công nghệ sinh học  1. Ngoại ngữ
 2. Toán thống kê sinh học
 3. Nhập môn công nghệ sinh học
18  Y tế công cộng  1. Ngoại ngữ
 2. Toán thống kê (y tế)
 3. Tổ chức y tế
19  Dân tộc học  1. Ngoại ngữ
 2. Triết học
 3. Lịch sử Việt Nam
20  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  1. Ngoại ngữ
 2. Toán kinh tế
 3. Quản trị du lịch

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum; ĐT: 02606.556.959; 0931.601.988; Email: linhphan.kt@gmail.com