UD-CK
Căn cứ công văn số 06 /CĐĐHĐN-VP ngày 15/01/2018 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc chăm lo đời sống CBVC-NLĐ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

Căn cứ công văn số 06 /CĐĐHĐN-VP ngày 15/01/2018 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc chăm lo đời sống CBVC-NLĐ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;
Căn cứ chương trình công tác khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
BCH Công đoàn Nhà trường tổ chức chương trình Chào Xuân Mậu Tuất 2018 cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, cụ thể như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa
- Tuyên truyền vận động CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”; vận động CBVC-NLĐ nghỉ tết đúng thời gian quy định;
- Tặng quà Tết cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Thăm hỏi, hỗ trợ cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Kết hợp tổ chức sinh nhật cho những đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) có sinh nhật trong tháng 02;
2. Thời gian, địa điểm, thành phần
- Thời gian: 08h00 ngày 03/02/2018
- Địa điểm: Phòng A10
- Thành phần: 
+ Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
+ BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
+ BCH Công đoàn Bộ phận;
+ Toàn thể CBVC-NLĐ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
3. Nội dung
3.1. Tuyên truyền vận động CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”; vận động CBVC-NLĐ nghỉ tết đúng thời gian quy định
- Chuẩn bị nội dung và thực hiện: Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Mời đại diện Ban Giám đốc Phân hiệu phát biểu chỉ đạo.
3.2. Tặng quà Tết cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Tính đến thời điểm cuối tháng 01/2018, Phân hiệu hiện có 108 cán bộ viên chức và người lao động, trong đó có 97 công đoàn viên, 01 công đoàn viên nghỉ không lương. Công đoàn Phân hiệu chủ trương tặng quà tết cho toàn bộ cán bộ viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại Phân hiệu, cụ thể:
107 suất quà Tết - mỗi suất 150.000đ
Tổng giá trị: 107 * 150.000đ = 16.050.000đ
Kinh phí trích từ Quỹ Công đoàn Phân hiệu
- Chuẩn bị: BCH Công đoàn chuẩn bị 107 suất quà Tết, trị giá mỗi suất 150.000đ; danh sách nhận quà Tết: theo phụ lục đính kèm
- Đại diện Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Phân hiệu trao quà Tết cho CBVC-NLĐ, chụp ảnh lưu niệm.
3.3. Thăm hỏi, hỗ trợ cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Công đoàn bộ phận xem xét đề xuất danh sách cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (về nhà cửa, gia đình, con cái, các bệnh hiểm nghèo…) gửi Công đoàn Phân hiệu xem xét hỗ trợ, thăm hỏi trước Tết Nguyên Đán. (theo mẫu biểu đính kèm). Hạn cuối nhận thông tin đề xuất: 26/01/2018.
3.4. Tổ chức sinh nhật cho những đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ có sinh nhật trong tháng 02
- Chuẩn bị bánh và quà: Ban Nữ công;
- Thực hiện: BCH Công đoàn; các CĐV có ngày sinh nhật trong tháng 02;
- Cùng thổi nến và cắt bánh chúc mừng sinh nhật; tặng quà sinh nhật cho những CĐV có ngày sinh trong tháng 02;
- BCH Công đoàn trao quà mừng sinh nhật cho các CĐV trong tháng 02.
4. Bộ phận hỗ trợ
Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đề nghị các đơn vị, bộ phận phối hợp hỗ trợ thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:
- BCH Công đoàn: chuẩn bị phông bằng slide, nội dung chào mừng Tết;
- Công đoàn Bộ phận: vận động CĐV, CBVC-NLĐ tham gia đông đủ;
- Phòng Hành chính - Tổng hợp: chuẩn bị âm thanh, cơ sở vật chất ở Hội trường C; tạo điều kiện cho toàn bộ CBVC-NLĐ tham gia chương trình;
- Tổ Thông tin - Truyền thông: cử đại diện chụp ảnh lưu niệm, ghi nhận thông tin viết bài đăng website;