UD-CK


       Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 04/HDLN-SLĐTBXH-SYT-STC-SGDĐT-BHXH ngày 24/07/2015 về việc triển khai cấp thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội, học sinh, sinh viên và phương thức thanh toán phần kinh phí do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT.
     Nay nhà trường thông báo đến SV các khóa một số nội dung để triển khai thực hiện BHYT và bảo hiểm tai nạn (BHTN) cho năm học 2019-2020 như sau:

 

1.   Đối tượng tham gia:  100% SV đang theo học tại Trường Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo Luật định.


2.   Mức phí:
+  Bảo hiểm y tế (BHYT): 563.220 đồng/12 tháng
Được tính như sau: 1.490.000đ  x  4.5%  x 12 tháng  x 70% (30% còn lại do ngân sách nhà nước cấp) = 563.220 đồng.
    Đối với sinh viên khóa 13, các em có thể nộp >12 tháng (tùy thời hạn của thẻ bảo hiểm năm cuối cấp: 46.935 đồng x số tháng mua). Nộp 15 tháng (tính từ ngày 1/10/2019 đến 31/12/2020) là 704.025 đồng.
 + Bảo hiểm thân thể (BHTT): 100.000đ/12 tháng
Đơn vị phát hành: Chi nhánh Bảo hiểm Bảo Việt KonTum.


3.   Phạm vi, quyền lợi BHYT của SV: Theo quy định của Luật BHYT.


4.   Phạm vi BHTT: Tử vong do ốm đau, bệnh tật; tử vong, thương tật do tai nạn; phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật; nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật do tai nạn.


5.    Thời gian đăng ký đóng tiền: 
-Sinh viên khóa cũ đăng ký nộp đến hết ngày 20/12/2019.
- Sinh viên khóa mới nộp > 12 tháng, liên hệ trước tháng liền kề cần mua.


6.   Thời hạn sử dụng:
    - Thẻ BHYT: Các khóa cũ nộp 12 tháng sẽ tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020. (Sinh viên nộp đúng hạn để giá trị sử dụng thẻ được liên tục qua các năm).
    - Thẻ BHTT: Có giá trị sử dụng 12 tháng kể từ tháng nộp liền kề. 
 Khi nhận được thông báo này, Ban cán sự lớp hoặc đại diện lớp liên hệ với phòng Kế hoạch tài chính để nhận mẫu đăng ký mua BHYT và BHTT. Mọi thắc mắc gọi vào số máy 0260.6287.773 hoặc 0344.250.922 ( Cô Hạnh).