UD-CK
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân – HSSV" đầu khóa năm học 2019-2020, từ ngày 19/8/2019 - 23/8/2019 tại Hội trường C, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02606.287.772

Email: ctsv@kontum.udn.vn