UD-CK

Ban HTQT xin chuyển thư mời (đính kèm) về việc tham dự chương trình học giả Fulbright 2020-2021.

 

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbrightprogram-vietnam/vietnamese-scholar-program

 

Nếu có các câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ qua email: VNFulbright@state.gov hoặc ĐT: (024) 3850 5000 (máy lẻ: 6225)

 

Xem chi tiết tại đây