UD-CK
Sau thời gian phát động cuộc thi từ 07 giờ 00 ngày 21/6/2019 cho đến 24 giờ 00 ngày 22/6/2019, Nhà trường thông báo kết quả cuộc thi viết về Sinh viên UDCK

Căn cứ Thông báo số: 287A/TB-PHKT, ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về thể lệ cuộc thi viết về Sinh viên UDCK;
Căn cứ Báo cáo kết quả cuộc thi viết về Sinh viên UDCK của nhóm truyền thông;
Sau thời gian phát động cuộc thi từ 07 giờ 00 ngày 21/6/2019 cho đến 24 giờ 00 ngày 22/6/2019, Nhà trường thông báo kết quả cuộc thi viết về Sinh viên UDCK, cụ thể như sau: 


1. Kết quả dự thi:
- Giải Nhất thuộc về tài khoản facebook cá nhân Huỳnh Đại Bảo có số lượt like 437.
 Họ và tên thí sinh: Huỳnh Đại Bảo 
 Tên lớp: K11LK1
 SĐT liên lạc: 0799222358
 Nội dung bài dự thi: UDCK và khát vọng tuổi trẻ
Xem nội dung bài viết tại https://www.facebook.com/huynhbao95


- Giải Nhì thuộc về tài khoản facebook cá nhân Sb Trâm có số lượt like 243.
 Họ và tên thí sinh: Sáo Bun Trâm Adrơng
 Tên lớp: K12DL
 Số điện thoại liên lạc: 0935773001
 Nội dung dự thi: Cảm nhận của bản thân về UDCK.
Xem nội dung bài viết tại https://www.facebook.com/hoamai.tram.92


- Giải Ba thuộc về tài khoản facebook cá nhân Lê Thanh Trang có số lượt like 217.
 Họ và tên thí sinh: Lê Thanh Trang
 Tên lớp: K11ST
 Số điện thoại liên lạc: 0905179209
 Nội dung dự thi: Những hoạt động ý nghĩa của sinh viên UDCK.
Xem nội dung bài viết tại https://www.facebook.com/profile.php?id=100011333195519


2. Thời gian nhận giải: từ ngày 27/6/2019 đến 28/6/2019 tại phòng Công tác Học sinh sinh viên (tầng 1 nhà A).

 

Lưu ý: Khi đến nhận giải các bạn đạt giải mang theo 1 bản photo thẻ sinh viên và thẻ sinh viên gốc để đối chiếu thông tin tránh có sự nhầm lẫn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng Công tác HSSV hoặc qua số điện thoại: 02606 287 772.