UD-CK
Là một tổ chức quốc tế về giáo dục đại học ở Thái Lan, Viện Công nghệ Châu Á là một tổ chức sau đại học hàng đầu khu vực chuyên đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển bền vững và ...

Là một tổ chức quốc tế về giáo dục đại học ở Thái Lan, Viện Công nghệ Châu Á là một tổ chức sau đại học hàng đầu khu vực chuyên đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển bền vững và quản trị. Sinh viên với nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á – Thái Lan có thể nộp hồ sơ dự tuyển học bổng GAFS-AIT, thông tin cụ thể như sau:


Bậc học: Thạc sĩ


Giá trị học bổng: Hỗ trợ toàn bộ học phí


Số lượng học bổng: 2


Thời hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019


Ngôn ngữ học: Tiếng Anh


Thông tin học bổng xem chi tiết tại đây

Xem thêm: