UD-CK

Nhằm nâng cao khả năng phản xạ giao tiếp với đối tác nước ngoài khối Pháp ngữ cũng như phục vụ nhu cầu du học của các cán bộ - giảng viên, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên về việc khai giảng lớp tiếng Pháp giao tiếp với nội dung như sau:
1. Đối tượng tham gia
- Cán bộ và giảng viên Nhà trường.
2. Thời gian thực hiện: 
- Thời gian khóa học: 17/10/2017 – 31/3/2018.
- Thời gian khai giảng: 17/10/2017.
- Hình thức đăng ký: Gửi e-mail qua: khhtqt@kontum.udn.vn hoặc liên hệ trực tiếp với phòng KH&HTQT (Sđt: 02603919997) trước 17h00 ngày 15/10/2017.
3. Lịch học

Lớp Giờ Buổi học Người dạy Địa điểm
Lớp 1 9h00 – 11h00 Thứ3 và thứ 5 Canonne Aurélie Phòng A03(Phòng học có thể thay đổi theo tuần)
Lớp 2 9h00 – 11h00 Thứ 4 và thứ 6 Delahay Camille Phòng A03 (Phòng học có thể thay đổi theo tuần)

Kính mong các trưởng bộ phận thông báo rộng rãi đến cán bộ, giảng viên trong bộ phận mình được biết và thực hiện.
Trân trọng./.