UD-CK
Trường Đại học Warick (Anh) cấp học bổng (The New Bursaries) dành cho sinh viên/giáo viên quốc tế đang tham gia giảng dạy tiếng Anh có nguyện vọng theo đuổi chương trình MA TESOL.

Trường Đại học Warick (Anh) cấp học bổng (The New Bursaries) dành cho sinh viên/giáo viên quốc tế đang tham gia giảng dạy tiếng Anh có nguyện vọng theo đuổi chương trình MA TESOL. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: Thứ sáu, ngày 30.08.2019 (12h00 trưa)

Bậc học: Sau đại học

Giá trị học bổng: 3 học bổng với trị giá £3.000 và 2 học bổng trị giá 50% học phí

Số lượng học bổng: 5

Chi tiết học bổng xem tại đây