UD-CK
Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

A. NGÀNH ĐÀO TẠO

- Ngành Luật

- Ngành Quản lý nhà nước

B. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tải tại đây)

2. Bảng sao công chứng bằng Trung cấp, bảng điểm Trung cấp

3. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo

 4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

C. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 05/09/2017 – 30/9/2017

2. Đại điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

3. Thời gian xét tuyển: 15/10/2017

4. Công bố kết quả: 25/10/2017

5. Thời gian khai giảng: 30/10/2017

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

704 Phan Đình Phùng – TP Kon Tum

Điện thoại: 0260.2211348 (gặp cô Bé) hoặc 0260.6509559 (gặp Cô Trang)

Email: tuyensinhudck@kontum.udn.vn