UD-CK
Với sự hỗ trợ của một số Trường Đại học, Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu của Chính phủ Singapore (A* Star) cấp học bổng Singapore International Graduate Award (SINGA) cho sinh viên quốc tế

Với sự hỗ trợ của một số Trường Đại học, Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu của Chính phủ Singapore (A* Star) cấp học bổng Singapore International Graduate Award (SINGA) cho sinh viên quốc tế, thông tin học bổng như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 01.06.2019

Bậc học: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học y sinh, Khoa học vật lý và kỹ thuật

Giá trị học bổng: Học phí, sinh hoạt phí (S$2.000/tháng và sau khi vượt qua kỳ kiểm tra chất lượng – S$2.500/tháng), vé máy bay (1 lần trị giá S$1.500) và trợ cấp định cư (1 lần trị giá S$1.000)

Yêu cầu về ngoại ngữ: Thành thạo kỹ năng nói và viết Anh Văn

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây