UD-CK
BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các nội dung sau:

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Căn cứ chương trình công tác của BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên thông báo các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các nội dung sau:

 

STT

Hoạt động

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

1

Cuộc thi tiếng hát CBVC

Toàn thể CBVC, NLĐ

19h00 ngày 15/11/2018

Hội trường C

2

Giao lưu thể thao

- Phân hiệu

- Cao đẳng cộng đồng

- Sở Nội vụ

- Công an tỉnh

- 07h30-10h

-16h00-17h30 ngày 16/11/2018

Sân bóng chuyền cơ sở 1

3

Giao lưu tập thể giữa cán bộ viên chức và sinh viên

- Toàn thể CBVC, NLĐ

- Sinh viên

9h-11h ngày 16/11/2018

Sảnh trước tòa nhà 7 tầng

4

Tọa đàm

- Khách mời

- Toàn thể CBVC, NLĐ

14h00-16h00 ngày 16/11/2018

Hội trường C

5

Liên hoan chào mừng

- Khách mời

- Toàn thể CBVC, NLĐ

17h30 ngày 16/11/2018

Nhà công vụ