UD-CK
Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 1 và lần 2 (năm 2017 và 2018), Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Viện Khoa học Xã ...

Hội thảo Khoa học Quốc gia

“PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN” LẦN 3 NĂM 2019

(The 3rd National Conference on Socio - Economic Development in the Central Highlands 2019)

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

 

Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên gia và quý nhà quản lý

 

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 1 và lần 2 (năm 2017 và 2018), Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Quy Nhơn và ĐH Tây Nguyên tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019 với chủ đề Chuyển đổi mô hình và tái cấu trúc nền kinh tế”.

 

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên và doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận cho hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:

 

+ Vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên: Mô hình kinh tế và chuyển đổi mô hình kinh tế, cơ cấu ngành nghề cần ưu tiên, các yếu tố cần thiết cho phát triển kinh tế…

+ Vấn đề liên kết giữa các tỉnh, địa phương ở Tây nguyên trong hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội.

+ Vấn đề phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế nói chung và phát triển các ngành kinh tế đặc thù ở Tây nguyên

+ Vấn đề kiện toàn và phát triển chuỗi giá trị, phát triển chế biến theo chiều sâu…

+ Vấn đề các mô hình phát triển kinh tế: doanh nghiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình….

+ Vấn đề đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho Tây Nguyên.

+ Vấn đề chính sách, hệ thống chính sách cho phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên.

+ Vấn đề khởi nghiệp cho phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.

 

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự

- Hạn nộp báo cáo tóm tắt: 1/1/2019

- Thông báo chấp nhận báo cáo: 30/1/2019

- Hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/4/2019

- Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/4/2019

- Dự kiến thời gian tổ chức: 25/5/2019

- Địa điểm tổ chức: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

Cách thức gửi bài viết

- Gửi bài viết online tại website: http://hoithao.kontum.udn.vn/ hoặc qua email khhtqt@kontum.udn.vn

- Tải mẫu định dạng bài theo link sau: http://hoithao.kontum.udn.vn/bieu-mau.html

- Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo có giấy phép ISBN và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo

 

Thông tin liên lạc

- Email: khhtqt@kontum.udn.vn

- Tel: 02603.919.997 hoặc TS. Nguyễn Minh Thông (ĐT: 0935.594.279)

Vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng Tây Nguyên, Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.