UD-CK
Sáng 04/02/2018, 41 sinh viên lớp K713KX, Ngành Kinh tế xây dựng – Đại học hệ chính quy, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã hoàn thành việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

Mục tiêu của việc thực hiện bảo vệ đồ án là nhằm đánh giá quá trình học tập và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời nhắm đánh giá kỹ năng mềm khác như: kỹ năng viết tài liệu, trình bày vấn đề kỹ thuật một cách khoa học. Trước khi thực hiện việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã có thời gian 3 tháng để chuẩn bị kiến thức, làm đồ án và bài thuyết trình trước hội đồng chấm và phản biện.Mục tiêu của việc thực hiện bảo vệ đồ án là nhằm đánh giá quá trình học tập và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời nhắm đánh giá kỹ năng mềm khác như: kỹ năng viết tài liệu, trình bày vấn đề kỹ thuật một cách khoa học. Trước khi thực hiện việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã có thời gian 3 tháng để chuẩn bị kiến thức, làm đồ án và bài thuyết trình trước hội đồng chấm và phản biện.

Các sinh viên bảo vệ đồ án 

Trong sáng ngày 04/02/2018, hai hội đồng 1 và 2 gồm các giảng viên phụ trách, giảng viên hướng dẫn và một số thầy cô trong Khoa Kỹ thuật – Nông Nghiệp đã tham gia chấm bảo vệ cho các bạn lớp K713KX.  Để mang tính khách quan và nhằm đánh giá đúng nhất chất lượng của các đồ án, hội đồng chấm và phản biện đã đề ra những tiêu chí cho điểm, dựa vào các yếu tố sau:

a. Mục tiêu của đề tài, tính thực tế.

b. Kết quả đề tài, giải quyết các mục tiêu đặt ra.

c. Bố cục, ngôn ngữ, trình bày thể hiện đồ án.

d. Tính đúng đắn và hợp lý của các phân tích, thiết kế

e. Cách giải quyết vấn đề, đề xuất có tính thuyết phục hội đồng

f. Tính đầy đủ, cập nhật dữ liệu mức độ tham khảo tài liệu từ các nguồn khác

g. Đánh giá các bản vẽ thiết kế

h. Đàm bảo về thời gian thực hiện đề tài

i. Kỹ năng thuyết trình, trả lời các câu hỏi hội đồng

Đồ án tốt nghiệp là tổng hợp các kiến thức mà sinh viên đã được học và thực hành trong toàn bộ hơn 4 năm học. Số đơn vị tín chỉ cho học phần tốt nghiệp là 10/155 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 6.45% tổng  số điểm đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên. 

Đánh giá về chất lượng của các đồ án của sinh viên lớp K713KX, ThS. Trịnh Hồng Vi, Khoa Kỹ thuật – Công nghiệp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thành viên hội đồng chấm bảo vệ cho biết “Đồ án tốt nghiệp do các bạn sinh viên thực hiện có chất lượng tương đối tốt. Thực hiện đúng thời gian, mục tiêu và kết quả đồ án gần sát với công việc thực tế. Chính vì thế những kiến thức và phương pháp thực hiện của các bạn đi đúng với định hướng phát triển nhà trường là theo định hướng ứng dụng, thực hành và có tính thực tế cao”.

Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp

Nói về kỹ năng thuyết trình và kiến thức của sinh viên trong phần phản biện lại hội đồng chấm, Ths. Trịnh Hồng Vi cho biết, vì các bạn đã có thời gian dài để chuẩn bị đồ án, đồng thời các kiến thức được sử dụng đều là những điều các em được học, trang bị trong suốt qua trình từ năm nhất đến năm cuối nên đa số các sinh viên đều rất tự tin về đề tài mà mình làm. Chính vì thế, việc thuyết trình và trả lời tương đối khá suôn sẻ, tự tin, lưu loát, rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn một số sinh viên có lẽ do hồi hộp hoặc chuẩn bị chưa tốt nên khá lúng túng trước các câu hỏi của hội đồng đưa ra, dẫn đến việc trả lời chưa đúng và đủ ý với câu hỏi của hội đồng.

Ths. Trịnh Hồng Vi cũng nhắn nhủ đến các bạn sinh viên lớp K713KX vừa hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp “Sau gần 5 năm học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, nhà trường đã trang bị cho các em kiến thức cần thiết để có đủ hành trang về kiến thức và kỹ năng sống, tự tin bước vào cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế luôn biến động, có những sự thay đổi và đòi hỏi nhiều hơn về kiến thức, kỹ năng nên bắt buộc các em phải không ngừng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Hi vọng các em sẽ vận dụng được những gì mình học vào công việc của bản thân, thể hiện tốt nhất năng lực của mình”.

Tại UD- CK, ngành Kinh tế xây dựng đào tạo về lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng như: lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng. Sinh viên được trang bị kiến thức về vật liệu, thiết kế, kỹ thuật thi công có liên quan đến xây dựng… Trong quá trình đào tạo, sinh viên được trang bị kiến thức về khả năng tính toán đo lường, quản lý, tổ chức, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao, tư duy nhạy bén. Vì vậy, cử nhân ngành Kinh tế xây dựng tại UD-CK sau khi ra trường có các tố chất và năng lực của một nhà thầu xây dựng.

Truyền thông UD-CK