UD-CK
Trong không khí phấn khởi đón chào mùa Xuân mới 2018, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), sáng 05/2, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và học tập chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tố Như – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Đỗ Thị Thanh Phượng – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các Bộ phận và toàn thể đảng viên Phân hiệu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về công nhận Đảng bộ Phân hiệu trong sạch vững mạnh năm 2017.

Về phía Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Phân hiệu có 1/3 chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 2/3 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 31/32 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho Chi bộ Giảng viên đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

 

 

Các đồng chí đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

 

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTH ngày 29/12/2017 của Ban Tuyên huấn Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 12//1/2018 của Đảng ủy Phân hiệu về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 08-CV/ĐU ngày 12/01/2018 của Đảng ủy Phân hiệu về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy nói chuyện về chuyên đề “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng yêu cầu các Chi bộ, đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2018. Đặc biệt căn cứ chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2018 và tuỳ vào tình hình thực tế của Nhà trường xây dựng kế hoạch làm theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Phát huy những kết quả đạt được qua hơn một năm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề năm 2018, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trong tổ chức thực hiện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.