UD-CK
Tây Nguyên là vùng đất có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Quốc gia. Cùng với cả nước, Đảng, chính quyền và cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên đã và đang có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội

THƯ MỜI VIẾT BÀI 
            Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên gia và quý nhà quản lý

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum là một cơ sở giáo dục đại học duy nhất trên địa bàn Bắc Tây Nguyên, nhận thức tầm quan trọng này, với mong muốn tạo lập diễn đàn thông qua Hội thảo khoa học, tập hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tư vấn cho lãnh đạo và chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Tây nguyên về các vấn đề: Hỗ trợ hình thành ngành nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trên cơ sở khai thác các tiềm năng và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vưc nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho đồng bào các dân tộc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các địa phương trên địa bàn. Chính vì vậy, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Khoa kinh tế - ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Khoa Kinh tế và Kế toán - ĐH Quy Nhơn, Khoa Hóa – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và ĐH Nông Lâm Huếtổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển bền vững trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên”.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, sinh viên và doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận cho hội thảo.Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:

* Về phương diện kinh tế và pháp lý

- Xác định các cây trồng và vật nuôi thích nghi điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu của các vùng trên địa bàn vùng Tây Nguyên.

- Hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành nông nghiệp của các địa phương trong vùng.

- Định hướng phát triển các sản phẩm sản xuất, chế biến từ ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Các yếu tố pháp lý cho phép phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao.

* Về phương diện kỹ thuật và công nghệ

- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong trồng trọt, chăm sóc và phát triển bền vững các loại cây trồng theo định hướng của mục tiêu về phát triển trồng trọt trong vùng

- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong chăn nuôi, chăm sóc và phát triển bền vững lĩnh vực chăn nuôi theo định hướng của mục tiêu về phát triển chăn nuôi trong vùng

- Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong bảo quản, chế biến, hình thành các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng điều kiện kinh tế, văn hóa, thương mại và tiêu dùng của thị trường.

* Về phương diện hỗ trợ

- Thúc đẩy và tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
- Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở huy động nguồn lực địa phương nhằm tạo công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc

- Phát triển các hình thức đào tạo theo định hướng ứng dụng tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo đã nêu ở trên.

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự

- Hạn cuối nộp bài: 30/4/2018

- Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/5/2018

- Dự kiến thời gian tổ chức: 16/6/2018

- Địa điểm tổ chức: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Cách thức gửi bài viết

- Gửi bài viết online tại website: http://hoithao.kontum.udn.vn/ hoặc qua email
khhtqt@kontum.udn.vn

- Tải mẫu định dạng bài theo link sau: http://hoithao.kontum.udn.vn/bieu-mau.html

- Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong kỷ yếu hộithảo có giấy phép ISBN và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo

Thông tin liên lạc

- Email: khhtqt@kontum.udn.vn

- Tel: 0603.919.997 hoặc TS. Nguyễn Minh Thông (ĐT: 0935.594.279)

Vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng Tây Nguyên, Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.
 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây